lokala dokument

Här hittar du lokala dokument som gäller för Plusgymnasiet Kristianstad.

Här hittar du den aktuella planen för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den gäller för hela kalenderåret 2015 och är framarbetad av ledning, lärare och elever på skolan.

Syftet med planen är att förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skola är en förutsättning fö2015r inlärning och utveckling.

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-2018

Elev på Plusgymnasiet är försäkrad under skoltid. Här hittar du information om den.

elevolycksfallsförsäkring 2017

Har du en fråga?

Använd formuläret nedan eller SMS:a Plus följt av ort och din fråga till 72 660
(t.ex Plus Jönköping När börjar höstterminen).


Namn Fyll i ditt namn.
Mail Mailadressen måste innehålla @.
Telefonnummer Fältet får endast innehålla siffror.
Stad... ▼
Program... ▼
Skriv in din fråga Skriv i din fråga.

KONTAKT

Plusgymnasiet Kristianstad
Föreningsgatan 1
291 33 Kristianstad
Karta

Reception: 044-20 63 50
kristianstad@plusgymnasiet.se

SJUKANMÄLAN

Telefon: 044-20 63 50

Telefon:

Kvalitetsrapport 2015/2016