Om Plusgymnasiet

Plusgymnasiet är en del av AcadeMedia som är Nordens största utbildningsföretag. AcadeMedia bedriver verksamheter i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Under ett år går 60 000 förskolebarn och elever samt 80 000 vuxenstuderande i någon av AcadeMedias verksamheter. Plusgymnasiet bedriver både högskoleförberedande och yrkesprogram och alla våra utbildningar ger dig möjlighet till grundläggande högskolebehörighet. Vi startade den första skolan 2008 och finns idag på 14 orter runt om i Sverige.

Plusgymnasiet

 • Vi kvalitetssäkrar att du får en modern och individanpassad utbildning i enlighet med våra ledord – driva, utmana, våga, testa, skapa, dela.
 • Alla våra skolor har läxhjälp varje vecka – vi ger dig extra timmar där du får individuell coaching för att nå dina mål.
 • PlusAwards – Plusgymnasiets egen gala för eleverna, av eleverna och med eleverna.
 • Vi lyssnar på våra elever – bl.a. genom kursutvärderingar – alla elever får lämna synpunkter på vad pedagogerna gör bra på lektionerna och vad som kan bli bättre.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) – Vi förbereder dig som går ett yrkesprogram för arbetsmarknaden.
 • Elevhälsa – alla våra skolor har tillgång till skolsyster, skolläkare, specialpedagog, psykolog och kurator.
 • Skolbibliotek – Vi har skolbibliotek på alla våra skolor.
 • Duktiga lärare som kan möta eleverna för att nå sin fulla potential

Våra värderingar

Våra tre grundläggande värderingar är lika enkla som viktiga:

 • Jag bryr mig
 • Ömsesidig respekt
 • Tydlighet

Våra värderingar gäller för alla på Plusgymnasiet, såväl elever, pedagoger och medarbetare. Det är inte okej att säga eller göra vad som helst på Plusgymnasiet. Värderingarnas syfte är att visa vägen genom en positiv och tydlig kultur. De ska möjliggöra för alla att utveckla sin fulla potential.

På alla våra gymnasier finns tillgång till:

 • Kurator
 • Skolsköterska, skolläkare och psykolog
 • Specialpedagog
 • SYV (Studie- och yrkesvägledare)

Ett eget digitalt verktyg

För oss är det en självklarhet att du som elev har tillgång till digitala verktyg under studietiden. På Plusgymnasiet får du tillgång till en egen bärbar dator eller läsplatta. Datorn eller läsplattan är nödvändiga verktyg vid inhämtning av information till skolarbeten och för kommunikation i grupparbeten. De hjälper dig också att hålla kontakt med dina pedagoger och klasskamrater. Via vår webbaserade läroplattform får du dessutom full översyn över din status i samtliga kurser. Med datorn/läsplattan följer den programvara som är branschstandard för det program du går.

Mentorskapet

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Hos oss kan du utveckla ett eget nätverk inom din valda studieinriktning. Det sker bland annat genom praktik på en eller flera arbetsplatser utanför skolan som kallas Arbetsplatsförlagt lärande (APL). På alla våra yrkesprogram ingår 15 veckors APL*. Du får då prova på ett yrke och använda dina kunskaper från skolan praktiskt. Vi bjuder också in arbetslivet i vår undervisning genom olika verklighetsförankrade projekt och uppgifter.

Så arbetar vi

På Plusgymnasiet jobbar elever ofta tillsammans i projektform och mellan olika program. Med varandras hjälp gör de events, shower, projekt och startar egna företag. Grupparbeten skapar samhörighet och våra elever får en tydligare bild av hur ämnen hänger samman och att kunskaperna ingår i ett sammanhang utanför  skolan.

 

PlusAwards

PlusAwards är elevernas egen gala där de får ta plats på scen och ta emot priser. Tävlingskategorierna kan vara till exempel bästa Företagsidé, Film, Stylist, Artist eller andra specifika saker som är kopplade till skolans program. Förutom själva prisutdelningen står eleverna för underhållning i form av till exempel musikuppträdande, dans och modeshow.

Till exempel om Plusgymnasiet ska sätta upp en modeshow, kan många program medverka:

 • Ekonomi gör budget för eventet
 • Försäljning & marknadsföring säljer biljetter och driver shop under eventet
 • Foto, film & media skapar affischer, informerar på hemsida och fotograferar
 • SOS – Sjukvård, omsorg & säkerhet ansvarar för nödutgångar och brandlarm
 • Artisten sköter ljud och ljus
 • Frisör skapar modellernas frisyrer
 • Stylist fixar styling och makeup
 • Hudvård kan ge besökarna lättare massage

Examen på Plusgymnasiet

Alla våra utbildningar omfattar 2 500 poäng och ger möjlighet att ta antingen Yrkesexamen eller Högskoleförberedande examen enligt gymnasiereform 2011.

 

Yrkesexamen

För att ta yrkesexamen ska du ha betyg på en utbildning som omfattar 2 500 poäng, varav godkända betyg i 2 250 poäng. Du behöver ha godkänt i Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1, Engelska 5 samt Matematik 1a och programgemensamma kurser om 400 poäng.

Du ska också ha gjort ett godkänt gymnasiearbete för att få yrkesexamen.

Högskoleförberedande examen

För högskoleförberedande examen ska du ha betyg på en utbildning som omfattar 2 500 poäng, varav godkända betyg i 2 250 poäng. Du behöver godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 och Matematik 1b eller 1c, beroende på program.

Du ska också ha gjort ett godkänt gymnasiearbete för att få högskoleförberedande examen.

Yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet

Du kan också ta yrkesexamen med godkänt betyg i Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6. På så sätt får du grundläggande högskolebehörighet.

Inför ditt gymnasieval

 

 • Gör ditt val efter intresse och framtidsplaner.
 • Prata med din studie- och yrkesvägledare.
 • Plusgymnasiet har både yrkesprogram och högskoleförberedande program.
 • På alla våra yrkesprogram kan du läsa kurser som gör att du får behörighet till högskola eller universitet.
 • Besök Öppna hus för att få information och en känsla för skolan.
 • Känn efter själv genom att följa en elev på skolan under en dag. Kontakta skolans rektor för att hitta en dag då du kan besöka skolan.

Har du en fråga?

Använd formuläret nedan eller SMS:a Plus följt av ort och din fråga till 72 660
(t.ex Plus Jönköping När börjar höstterminen).


Namn Fyll i ditt namn.
Mail Mailadressen måste innehålla @.
Telefonnummer Fältet får endast innehålla siffror.
Stad... ▼
Program... ▼
Skriv in din fråga Skriv i din fråga.