Pedagoger

 

 

Vi pedagoger på Plusgymnasiet Gävle strävar efter att uppnå större meningsfulla sammanhang för dig som elev – både vad gäller de kurser du läser och din personliga utveckling. Vi är inte bara ämnesexperter och handledare i dina kurser, vi stöttar dig också i genomförandet av din sammantagna utbildning och utveckling. Vi pedagoger arbetar nära varandra för att hjälpa dig att nå din fulla potential.

Som mentorer har vi huvudansvaret för ett antal elever och stödjer och coachar dem i deras utveckling. Vi hjälper eleverna att se och ta till vara på sina resurser, sätta upp mål och hitta den motivation och de verktyg de behöver för att nå sin fulla potential.

Du finner oss alla med kontaktuppgifter under fliken Kontakt.

 

Har du en fråga?

Använd formuläret nedan eller SMS:a Plus följt av ort och din fråga till 72 660
(t.ex Plus Jönköping När börjar höstterminen).


Namn Fyll i ditt namn.
Mail Mailadressen måste innehålla @.
Telefonnummer Fältet får endast innehålla siffror.
Stad... ▼
Program... ▼
Skriv in din fråga Skriv i din fråga.

KONTAKT

Plusgymnasiet Gävle
Centralplan 5
803 11 Gävle
Karta

Expedition: 070-5712926
gavle@plusgymnasiet.se

SJUKANMÄLAN

Telefon: 070-5719646

Telefon:

Kvalitetsrapport 2016/2017