Introduktionsprogram (IM-)

Introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte uppnått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla. Oavsett om ditt mål är nationell behörighet till ett gymnasieprogram eller du vill bli väl förberedd inför kommande arbetsliv, så hjälper vi dig att nå ditt mål.

Introduktionsprogrammen är inte en utbildning, utan flera. Varje introduktionsprogram är anpassat efter en särskild elevgrupps behov. Av totalt fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan finns två på Plusgymnasiet:
• Språkintroduktion (IMSPR)
• Yrkesintroduktion (IMYRK)

Språkintroduktion (IMSPR)
Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ till Sverige och saknar de betyg som krävs för att gå ett nationellt program på gymnasiet och behöver ha en utbildning i det svenska språket.
På språkintroduktion kan du som elev få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. Utbildningen läggs upp efter att dina kunskaper validerats, det vill säga att vi har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar just för dig.

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Yrkesintroduktion (IMYRK)
Plusgymnasiet erbjuder IMYRK inom både vård- och omsorgsprogrammet samt hantverksprogrammet.
På yrkesintroduktion får du som elev en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Du ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.
Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas.
Du som elev får möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Poängplan


Har du en fråga?

Använd formuläret nedan eller SMS:a Plus följt av ort och din fråga till 72 660
(t.ex Plus Jönköping När börjar höstterminen).


Namn Fyll i ditt namn.
Mail Mailadressen måste innehålla @.
Telefonnummer Fältet får endast innehålla siffror.
Stad... ▼
Program... ▼
Skriv in din fråga Skriv i din fråga.

Intresseanmälan

Fält markerade med en * är obligatoriska.