Malmö

Kom på öppet hus 07 Feb

Öppet hus på Plusgymnasiet Malmö!

Välkommen till oss den 7 februari mellan klockan 10 till 14 för öppet hus. Träffa våra elever och lärare och se hur vi har det på skolan.

×

Plusgymnasiet i Malmö startade hösten 2011, men vi har redan växt oss för stora för våra nuvarande lokaler. Vi har Öppet hus den 7 februari kl 10-14. Du är alltid välkommen att följa en elev för en dag på skolan. Kontakta Greta Larsson greta.larsson@plusgymnasiet.se så bokar vi in en tid som passar.

Plusgymnasiet i Malmö startade hösten 2011, men vi har redan växt oss för stora för våra tidigare lokaler. Vi har därför flyttat till en egen skollokal från och med läsåret 2012–2013. Lokalen är centralt placerad, det är den före detta ”Engelbrektsboden” i korsningen Gibraltargatan/Suezgatan (vid nya Hovrätten) – ca 5 minuters gångväg från både Centralen och Gustav Adolfs torg. Vi har anpassat lokalen för just våra behov, så vi har Malmös absolut fräschaste och modernaste skolhus!

Läsåret 2012–2013 utökade vi våra program med Hudvård och Medier, information & kommunikation. Det förstnämnda kommer att utöka den service vi kommer att ge till våra kunder i form av en SPA- och stylistsalong.
Inom Plusgymnasiet strävar vi alltid mot att erbjuda den bästa utbildningen på orten och att du som elev ska få möjlighet att utvecklas enligt din fulla potential. Till hösten blir det din tur!

Våra program


Nyheter


 
PlusPlay möter eleverna i deras digitala värld

29:e dec 2014

- Den dagen då alla skolor inom Plusgymnasiet och AcadeMedia lägger ut sitt material på PlusPlay, den dagen kan vi mycket väl bli bäst i världen på det här!

Det säger Markus Karlsson vid Plusgymnasiet i Örebro som har skapat webportalen PlusPlay.

PlusPlay har varit igång sedan början av 2014 och har redan samlat mer än hundra inlägg i form av föreläsningar, genomgångar, elevarbeten och instruktioner.

– Den moderna skolan bygger på att göra undervisningen tillgänglig för eleverna, konstaterar Markus Karlsson, lärare på handels- och mediaprogrammen.

– Vi kan inte stanna i klassrummet med vår undervisning, utan ska möta eleverna där de finns.

Digital träffpunkt

Och eleverna finns i den digitala världen.

– De bor ju i sin mobil och det ska vi givetvis utnyttja! På köpet får vi en bank av undervisningsmaterial som kan användas många gånger om.

Tanken bakom webbplattformen är att Plusgymnasiet kan erbjuda sina elever möjligheten att när som helst komma åt ett material som normalt sett brukar presenteras i ett klassrum och bara för de närvarande.

Får genomgång i förväg

– I USA har man i flera år jobbat med så kallat flipped classroom, berättar Markus Karlsson.

– Det innebär att eleverna i förväg får tillgång till en genomgång som läraren annars hade ägnat kanske tjugo minuters lektionstid åt att dra.

Nu har eleverna redan hört och sett genomgången när de kommer till skolan och lektionen kan användas till fördjupning och diskussion.

– Den interaktion som uteblir när eleven ser genomgången i datorn eller mobilen tar vi ju mångfalt igen när vi väl möts där i klassrummet. Då slipper halva tiden gå åt till katederundervisning och vi kan ta allting ett steg längre med en gång, säger Markus Karlsson.

Eleverna vill lära sig

Den som inte har inhämtat genomgången i förväg får istället ta på sig hörlurar och använda lektionstid åt att komma ikapp.

– Men det händer inte så ofta, säger Markus Karlsson.

– Min erfarenhet är för det första att eleverna är här på Plusgymnasiet för att faktiskt lära sig någonting, och för det andra så är denna inlärningsform något som tilltalar eleverna. De kan plocka upp mobilen och öppna PlusPlay-appen när de vill och lyssna på ett avsnitt.

Ännu större nytta har man av filmerna i efterhand.

Kan gå tillbaka

– På det här sättet kan en elev gå tillbaka till min genomgång och repetera hur många gånger som helst. Jag jobbar till exempel mycket med instruktioner i Photoshop och där kan eleverna steg för steg följa vad jag gör på skärmen. Gång på gång om det behövs.

Markus Karlsson har redan sett exempel på den återhämtningsmöjlighet som PlusPlay ger.

– Den som har missat en lektion eller två, eller har halkat efter av andra skäl, behöver inte tappa sugen och ge upp. Det finns alla chanser att komma ikapp med hjälp av materialet på PlusPlay. Särskilt om jag som pedagog använder mig av den formativa bedömningen och talar om för eleven vilka avsnitt hen behöver hämta in.

Läggs ut för alla

Att pedagoger världen över har börjat använda sig av You Tube-filmer och andra digitala källor i sin undervisning är inget nytt.

– Men att man genomför det på ett så systematiskt och samlat sätt som vi gör i och med PlusPlay, det har jag inte sett någon annanstans, slår Markus Karlsson fast.

– Vi lägger också ut hela vårt material helt öppet så att vem som helst kan gå in och se vilken kvalitet våra pedagoger håller. På så sätt blir sajten även ett marknadsföringsinstrument för Plusgymnasiet. Och ett instrument för föräldrar att använda sig av om de pluggar ihop med sina barn.

”Blir bättre pedagoger”

Och slutligen är Markus Karlsson övertygad om att han och hans kolleger blir bättre pedagoger på kuppen.

– Visst är det lite läskigt i början att spela in sig själv och se på resultatet, för det avslöjar ju de eventuella brister man har framför klassen. Men just därför är det ju så utvecklande!

Själv upptäckte Markus att han pratade alldeles för fort och att han travade fram och tillbaka på ett enerverande sätt när han började komma upp i varv under en genomgång.

Kan bli världsbäst!

– Nu har jag fått lära mig att slipa bort de egenheterna så att eleverna får en bättre chans att ta in vad jag säger. Och så kan jag numera glutta in i mina kollegers undervisning utan att ens gå in deras klassrum. ”Aha, hon löser saken på det viset, det ska jag också pröva!”, kan resultatet av en sådan glimt bli.

Markus Karlsson åker gärna runt till Plusgymnasier på andra platser i landet och propagerar för PlusPlay.

– Så nu väntar jag bara på att bidragen ska fortsätta rasa in på sajten. Sedan vidgar vi gärna cirkeln och inlemmar hela AcadeMedia i plattformen. Då blir vi världsbäst!

 
Digital kursbok ger elever extra stöd

29:e dec 2014

Patricia Törnros, stylistpedagog på Plusgymnasiet i Varberg, har utvecklat en helt egen digital kursbok. Kursboken är full med undervisningsmaterial som eleverna när som helst kan ta del av och den är framtagen med ett tydligt elevperspektiv.

 

För Patricia är det självklart att använda IT för att förbättra undervisningen.
– Vi måste vara där eleverna är och de spenderar ju mycket tid med sina datorer, iPads och mobiler. Givetvis ska vi utnyttja det och utvecklas tillsammans med eleverna. Det gäller att inte vara rädd för förändring utan snarare se det som något som driver oss framåt och gör oss bättre, säger hon.
Skapad från grunden

Idén till den digitala kursboken fick Patricia när några elever berättade att de glömt en del av grunderna i den första kursen på hantverksprogrammet, hår-och makeupstylist. Eftersom att ämnet är relativt nytt finns det inga färdiga kursböcker.

Falun Patricia

– Jag tyckte att det var dags, så jag började filma mina lektioner och genomgångar för att skapa material till kursboken. Jag använder också alla Power Point-presentationer jag haft. Den digitala kursboken är nu 59 sidor lång och innehåller alla grunder från den första kursen, berättar Patricia.

Kursboken är skapad i programmet iBook Author och öppnas i appen iBook där eleverna kan bläddra mellan de filmer, bilder och texter som Patricia lagt in. Och responsen från eleverna har varit god, även om kursboken inte funnits tillgänglig så länge.

– Jag har märkt skillnad på tvåorna som blivit mer självständiga när de kan använda kursboken för att gå tillbaka och läsa på om saker de glömt eller känner sig osäkra på. Till jul kan vi se hur ettornas resultat påverkats, även om det givetvis är svårt att svara på hur stor del som är kursbokens förtjänst, säger hon.
Förenklar för eleverna

Sandra Källberg läser till stylist i årskurs 1, hon är en av eleverna som ser flera fördelar med Patricias digitala kursbok.

– Jag tycker att kursboken är jättebra. I början sökte jag information på internet om vissa saker vi gick igenom på lektionerna, men jag hittade inga bra förklaringar. När vi fick kursboken blev det mycket enklare eftersom den är anpassad efter våra lektioner.

Och när man är sjuk är kursboken ett bra stöd.
– Även om jag helst är på lektionerna så händer det ju att man är borta ibland, då är det bra att kursboken finns. Man behöver inte känna att man missar massa saker. Jag gillar mixen av filmer, bilder och text, den är enkel att förstå, säger Sandra.

Kursboken är fortfarande under prövning och tanken är att eleverna ska få utvärdera den utförligt.
– Känslan är att eleverna känner sig säkrare och tryggare med den här kursboken och jag ser fram emot ett utveckla den ytterligare tillsammans med eleverna. Det är ju trots allt eleverna som ska förstå sig på kursboken, så deras perspektiv är allra viktigast, säger Patricia.

 
Nya förstelärare på Plusgymnasiet

29:e dec 2014

Plusgymnasiet har utsett nya förstelärare runt om i Sverige, som via sin yrkesskicklighet skall hjälpa till att förbättra elevernas resultat.

Förstelärarens uppdrag är omfattande och syftar till att utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat. En av de viktigaste uppgifterna för försteläraren i Plusgymnasiet är att ha en roll som coach för andra lärare. Forskning visar att det som har störst betydelse för elevernas resultat är just lärarens förmåga att skapa en undervisning som är målinriktad och där eleverna får kontinuerlig framåtsyftande återkoppling samt förmågan att som ledare i klassrummet skapa studiero och goda relationer. Det som gynnar denna förmåga mest är att som lärare få feedback på den undervisning man bedriver. Därför gör våra förstelärare lektionsbesök hos kollegor och ger dem feedback som bidrar till deras utveckling. En förstelärare skall kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt, i syfte att förbättra elevernas studieresultat. En förutsättning för detta är att läraren är intresserad av att utveckla sin egen professionalism.

– Våra förstelärare har tagit sig an uppdraget med stor entusiasm och vi ser fram emot att följa det fortsatta utvecklingsarbetet, som vi är övertygad om kommer att hjälpa våra elever att förbättra sina resultat, säger Peter Heddelin, verksamhetschef på Plusgymnasiet.

Förstelärare:
Plusgymnasiet Gävle, Åsa Nordgren Öberg
Plusgymnasiet Göteborg, Joel Frisk
Plusgymnasiet Jönköping, Robert Dahlström, Ida Höglund
Plusgymnasiet Kristianstad, Pernilla Jönsson, Patrik Karlsson, Tarja Stark & Anse Eldh
Plusgymnasiet Malmö, Nina Andersson
Plusgymnasiet Norrköping, Jonas lövdahl & Roger Johansson
Plusgymnasiet Skövde, Louise Samuelsson, Torbjörn Karlsson
Plusgymnasiet Stockholm, Linn Johansson, Wiveca Bragning
Plusgymnasiet Örebro, Victoria Svensson & Markus Karlsson

För mer information kontakta: Peter Heddelin, verksamhetschef, 070-779 86 86 peter.heddelin@plusgymnasiet.se

 
Patricia bygger laganda genom stylistevent

29:e dec 2014

- Om inte alla mina elever ville bli stylister när de går ut skulle jag tycka att jag hade misslyckats. Att några ändå till sist väljer andra yrken är en annan sak. Men då har jag i alla fall gjort mitt för att gymnasietiden har känts rolig och lärorik.
Det säger Patricia Törnros, stylistlärare vid Plusgymnasiet i Varberg.

Patricia Törnros kommer från elitidrottsvärlden.

– Jag spelade innermittfältare i Sundsvalls DFF, div I, och hade jag inte blivit tvungen att operera korsbanden i båda knän hade jag förmodligen varit proffs i dag. I stället gick jag efter gymnasiet flera privat betalda utbildningar inom stylistyrket och det ångrar jag inte. Nu har jag drömjobbet!

Samtidigt går Patricia Törnros en nittiopoängsutbildning till yrkeslärare vid lärarhögskolan i Linköping, så att hon får både de yrkesmässiga och pedagogiska kunskaper som behövs för att bli en bra lärare.

Spelfördelare och lagbyggare

Som innermittfältare är hon en given spelfördelare och lagbyggare och hon trivs med Plusgymnasiets koncept att arbeta med projekt och event.

– Det är nästan omöjligt att inte bygga laganda när eleverna jobbar gemensamt mot ett mål, som till exempel stylist-SM. Och lagandan gör så mycket för glädjen och inlärningen i skolan. Samtidigt får man förstås inte glömma att se varje individ för sig.

– Att vi jobbar så konkret med verkliga projekt är också ett fantastiskt bra pedagogiskt verktyg där många både kärnämnen och karaktärsämnen kommer in, säger Patricia Törnros och tar som exempel när stylisteleverna förbereder sig för att söka praktikplatser för sitt arbetsplatsförlagda lärande, APL.

Tränar på många ämnen

– När de skriver sina CV tränar de att formulera sig på svenska. Sedan brukar de få göra intervjuer med varandra på engelska. Innan de tar ett foto till CV:t fotostylar de varandra, och slutligen får de lära sig hantera en digital kamera, vilket också ingår i det de ska kunna innan de slutar här.

– I och med att de vet att allt det här jobbet på allvar kan avgöra var de kan få en APL-plats, så sporras de att verkligen göra det korrekt. Det är en väldigt bra drivkraft. Vi vet ju att en praktikplats i sin tur kan bli första ingången till en anställning.

Patricia Törnroos tycker att hon skulle ha misslyckats om inte alla fortfarande gärna skulle vilja jobba inom det breda spektrum av arbetsuppgifter som stylistutbildningen leder fram till när de går ur gymnasiet.

En grund att stå på

– Sedan vet vi ju att en del söker sig till helt andra branscher så småningom, det händer i alla gymnasieprogram och kan ju ha att göra med att man under gymnasieåren inte har hunnit bestämma sig för hur ens framtida bana ska se ut. Men då hoppas jag ändå att jag har givit eleverna en rolig och lärorik gymnasiegång och en grund att stå på inför vidare studier.

Och även om inte alla som gått ut stylistprogrammet lär bli berömda makeupartister eller nagelskulptörer, så finns det många andra öppningar för en utbildad stylist, till exempel smakrådgivande försäljare i klädbutik, försäljare av skönhets- eller hårvårdspreparat eller smakråd till bröllopspar – allihop branscher som växer kraftigt.

Läs mer om detta i artikeln Stylist – en utbildning med många möjligheter till jobb.

 
Vad hände efter Stylistprogrammet – två elever berättar

21:e nov 2014

De tog studenten 2012 – 65 förväntansfulla ungdomar på Plusgymnasiets stylistprogram i Norrköping. Men vad gör de idag? Vi har fått tag på 23 av dem och frågat. De flesta har jobb. Ett antal jobbar i butik – en har exakt det jobb hon utbildades till, stylist.

Norrköping Stylist Vad hände sedan


Cecilia Olsson är stylist på webbshopen på Vingåker Factory Outlet. Som sådan är hon ansvarig för fotostudion, där hon stylar och fotograferar de produktbilder och inspirationsbilder som behövs till siten, samt bilder som går direkt till tryck för marknadsföring.  Hon har också jobbat som personal shopper, och hjälpt kunder att hitta rätt klädstil.

– Vi hade en tävling där förstapriset var en dag med en personal shopper, alltså med mig, det var jätteroligt och utvecklande att få göra en sådan sak, säger hon.

Hon använder dagligen sådant hon lärde sig under utbildningen. Det viktigaste för Cecilia Olsson är dock inte de teoretiska kunskaper hon fick med sig. Utan att få utveckla sina praktiska grundkunskaper.

Kreativitet lönar sig

– Man får vara väldigt kreativ under utbildningen och det har lärt mig att alltid våga vara kreativ, självförtroendet ökade och det är viktigt i ett yrke som riktar sig mot människors klädstil, eftersom att det påverkar mycket människors självbild i dagens samhälle. Sedan är det naturligtvis också viktigt att kunna sådant som smink och hår, vi lärde oss många små detaljer på skolan som tillsammans är viktiga.

Flera av Cecilia Olssons klasskamrater gick vidare till högskolestudier. De är på väg, eller har blivit, lärare, socionom och jurist. Här finns också en undersköterska, några arbetar på restaurang, flera i butik.

Ida Gillström är assisterande butikschef på Vero Moda i köpcentrumet Linden i Norrköping.

– Jag och butikschefen ska tillsammans se till att butiken går bra. Jag använder varje dag kunskaper som jag fick i skolan, mycket av det var inte så väldigt roligt att hålla på med då, men är väldigt bra att kunna idag, säger Ida Gillström.

Som exempel nämner hon den teori de läste om olika klädskärningar och kroppstyper. När en kund provar kläder och vill framhäva, eller dölja, en viss kroppsdel, vet Ida Gilström precis hur det ska göras.

Praktiken viktig

– Det är väldigt bra att ha den kunskapen, det underlättar mitt jobb mycket. Jag är också ansvarig för väggarna i butiken, för att bygga upp dem snyggt är den färglära vi läste väldigt bra.

Både Cecilia Olsson och Ida Gillström har fått jobb tack vare den praktik de gjorde genom skolan, Ida Gillström praktiserade i en annan Vero Moda-butik, och Cecilia Olsson på webbshopen. Praktikplatser är en av de viktigaste, och svåraste, uppgifterna för en skola idag.

–       Vi jobbar väldigt hårt med att skaffa bra praktikplatser åt våra elever. Samtidigt är det svårt, konkurrensen är hård. Och vi måste ibland acceptera praktikplatser som inte ger hela den bredd vi vill ha, säger Ylva Eriksson på Plusgymnasiet.

Många som går ut stylistprogrammet söker sig efteråt till olika klädaffärer.

- En praktikplats i en klädbutik är naturligtvis roligare än i en livsmedelsbutik om man går stylistprogrammet, det är självklart. Samtidigt får man även i en livsmedelsbutik lära sig hur en affär fungerar. Hur sköts kassaarbete? Lagerhållning? Logistik? Hur lägger man scheman? Hur exponerar man varor och hur ser flödet i butiken ut?

Om du gick på Plusgymnasiet i Norrköping och tog studenten 2012 får du gärna höra av dig – vi har tyvärr inte lyckats få tag på er alla. Maila i så fall ylva.eriksson@plusgymnasiet.se.

Jennie Rönnbrandt

Ålder19
SkolaUddevalla
InriktningSamhällsvetenskap
FramtidsplanerJag vill arbeta med något där jag får skriva
"Vi fick vara journalister på en konsert"

Läs mer

Elin Ludvigsson

Ålder16
SkolaSundsvall
InriktningStylist
FramtidsplanerAtt bli en känd frilansande stylist
"Det är en bra mix av äldre och yngre lärare"

Läs mer

Johanna Blomster

Ålder19
SkolaStockholm
InriktningStylist
FramtidsplanerMake-up artist eller nagelterapeut
"Jag får mycket inspiration av mina lärare"

Läs mer

Jonathan Lundin

Ålder17
SkolaÖrebro
InriktningBeteendevetenskap
FramtidsplanerBli lärare, eller stadsminister
"Jag är politiskt intresserad, att få möjligheten att vara med och påverka är utan tvekan något av det roligaste som finns!"

Läs mer

Ninnie Olsson

SkolaPlusgymnasiet Malmö
Varför PlusgymnasietMan får ett helhetskoncept med mode, hår, smink och naglar
APL platsHos en frilansande stylist och har varit hennes assistent på fotograferingar
Framtidsdrömmar Läsa Fashion Merchandise och bli inköpare till någon stor klädkedja, eller så vill jag läsa någon mer stylistutbildning och frilansa inom mode
Läser hantverksprogrammet Stylist på Plusgymnasiet i Malmö.

Läs mer

Evelina Gustafsson

Gör nugår Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap på Plusgymnasiet i Karlstad.
Intressen Träning och hälsa och är väldigt intresserad av politik
Drömmer omAtt bli personlig tränare och arbeta inom politiken
Framtidsdrömmar Läsa Fashion Merchandise och bli inköpare till någon stor klädkedja, eller så vill jag läsa någon mer stylistutbildning och frilansa inom mode
"Jag vill att det jag gör ska ha betydelse"

Läs mer

Lejla Smajlovic

Gör nugår Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap på Plusgymnasiet i Karlstad.
Intressen Träning och hälsa och är väldigt intresserad av politik
Drömmer omAtt bli personlig tränare och arbeta inom politiken
Framtidsdrömmar Läsa Fashion Merchandise och bli inköpare till någon stor klädkedja, eller så vill jag läsa någon mer stylistutbildning och frilansa inom mode
Går Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap på Plusgymnasiet i Kalmar.

Läs mer

Luciana Fares

Gör nugår Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap på Plusgymnasiet i Karlstad.
Intressen Träning och hälsa och är väldigt intresserad av politik
Drömmer omAtt bli personlig tränare och arbeta inom politiken
Framtidsdrömmar Läsa Fashion Merchandise och bli inköpare till någon stor klädkedja, eller så vill jag läsa någon mer stylistutbildning och frilansa inom mode
Är 17 år och går Samhällsvetenskapsprogrammet på Plusgymnasiet.

Läs mer

Har du en fråga?

Du kan SMS:s din fråga till 72 660 eller använda formuläret nedan.


Namn Fyll i ditt namn.
Mail Mailadressen måste innehålla @.
Telefonnummer Fältet får endast innehålla siffror.
Stad... ▼
Program... ▼
Skriv in din fråga Skriv i din fråga.

Intresseanmälan

Namn Fyll i ditt namn
Mail Mailadressen måste innehålla @
Telefonnummer Fältet får endast innehålla siffror
Program... ▼
Stad... ▼
Skolstart... ▼
KONTAKT

Plusgymnasiet Malmö
Gibraltargatan 2
211 18 Malmö
Karta

Reception: 0722-23 48 00
malmo@plusgymnasiet.se

SJUKANMÄLAN

Telefon: 0722-23 48 00

Kvalitetsrapport PDF