Välkommen till Plusgymnasiet

Coachande mentorskap och god gemenskap – för din utveckling

Plusgymnasiet

Vi på Plusgymnasiet vill att du ska lyckas. Våra lärare arbetar för att du ska må bra och klara dina studier. Vi stöttar och coachar dig, så att du kan växa och utvecklas. På Plusgymnasiet blir du inte en i mängden. Lärare, mentorer och rektor finns på plats varje dag för att du ska känna dig sedd och uppmuntrad. Tillsammans med dig skapar vi trygga och lugna studiemiljöer.

När du är färdig med din utbildning hos oss ska dina kunskaper ha gjort dig väl förberedd för framtiden och de krav som arbetsmarknaden ställer på dig. Plusgymnasiet är en del av AcadeMedia som är Nordens största utbildningsföretag. Vi erbjuder både högskoleförberedande och yrkesförberedande program.

Kvalitet

På Plusgymnasiet jobbar vi systematiskt med kvalitetsfrågan och följer AcadeMedias modell för kvalitetsarbete.

Alla AcadeMedias verksamheter följs upp för att säkerställa att vi lever upp till de grundläggande krav som står i gällande styrdokument. Vi följer också upp verksamheternas måluppfyllelse utifrån tre olika kvalitetsaspekter:

Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten?
Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten?
Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra barn, elever och vuxendeltagare sedan de lämnat verksamheten?
AcadeMediamodellen innebär att ett aktivt kvalitetsarbete bedrivs på tre nivåer; på enhetsnivå, på huvudmanna-/verksamhetsnivå och på koncernnivå. Arbetet med att identifiera utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker på dessa tre nivåer. Då det inom AcadeMedia ryms ett stort antal verksamheter med olika styrdokument strävar vi efter att ha ett ledningssystem som beaktar dessa skillnader, men som samtidigt skapar utrymme för erfarenhetsutbyte mellan våra verksamheter och där AcadeMedia kan vara en garant för kvalitet, långsiktighet och transparens. Vi erbjuder också stöd till dem som behöver det.

Genom att alla våra verksamheter utgår från en och samma modell för uppföljning och utvärdering kan vi jämföra olika resultat och utbyta erfarenheter i syfte att driva lärande och utveckling.

Klagomålshantering

Alla elever har rätt till en bra utbildning i en trygg miljö. Alla synpunkter på verksamheten är därför värdefulla i vårt utvecklingsarbete. Om du har en synpunkt eller ett klagomål ska du i första hand vända dig till rektorn på skolan. Detta kan du göra skriftligt via e-post eller vanlig post till skolans adress. Du kan också framföra dina synpunkter muntligen. Du kan också vända dig direkt till skolans huvudman, personen ovanför rektorns nivå. Det gör du genom att fylla i formuläret här. Tänk på att du måste välja vilken skola det gäller i menyn (*välj skola).

Länk till formuläret finner du även här: https://www.synpunkter.academedia.se/

Kontakt

För att komma i kontakt med din skola, välj ort i menyn uppe till höger. Här hittar du oss som jobbar på huvudkontoret för Plusgymnasiet!

Malin Bergland