Jobba hos oss

Vi kallar våra lärare för pedagoger för att deras ansvar och engagemang i våra elever inte bara handlar om att undervisa. Vi vill att pedagogerna ska vara med och utveckla elevernas fulla potential under sin studietid hos oss.

På Plusgymnasiet arbetar vi med en holistisk kunskapssyn som innebär att vi ständigt strävar efter att uppnå större meningsfulla sammanhang för våra elever – både vad gäller kurserna de läser och deras personliga utveckling. Hos oss är du inte bara ämnesexpert och handledare i dina kurser, du är också en medarbetare i genomförandet av våra elevers sammantagna utbildning och utveckling. Det kräver ett nära samarbete inte bara med dina kollegor utan även med eleverna själva. Som mentor har du huvudansvaret för ett antal elever och stödjer och coachar dem i deras holistiska utveckling. Du hjälper dem att se och ta vara på sina resurser, sätta upp mål och hitta den motivation och de verktyg de behöver för att nå sin fulla potential.

Som enda gymnasieskola i Sverige har vi ett eget utvecklingsprogram för våra medarbetare. Vi kallar det PlusAcademy. Se filmen om våra lärare och hur PlusAcademy tar oss steget längre!


Har du en fråga?

Använd formuläret nedan eller SMS:a Plus följt av ort och din fråga till 72 660
(t.ex Plus Jönköping När börjar höstterminen).


Namn Fyll i ditt namn.
Mail Mailadressen måste innehålla @.
Telefonnummer Fältet får endast innehålla siffror.
Stad... ▼
Program... ▼
Skriv in din fråga Skriv i din fråga.